Ochrona danych osobowych

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi użytkowników.

 

1. Dane dostępowe i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania swoich danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje wyłącznie tzw. plik dziennika serwera, zawierający np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora żądającego dostępu (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie.

Powyższe dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i poprawy naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, nadrzędnych w kontekście wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe podlegają usunięciu najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę

W ramach przetwarzania danych na nasze zlecenie dostawca będący osobą trzecią świadczy w naszym imieniu usługi hostingowe i wyświetlania stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty, nadrzędnych które w kontekście wyważenia interesów. Na serwerach zewnętrznego dostawcy przetwarzane są wszystkie dane zebrane podczas korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym w sposób opisany poniżej. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko na niniejszych warunkach.

Przedmiotowy dostawca usług ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

 

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych do przetwarzania umów

Gromadzimy dane osobowe z chwilą przekazania nam ich w ramach zamówienia lub nawiązania z nami kontaktu (np. poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach potrzebujemy tych danych w sposób konieczny do realizacji umowy lub do przetworzenia zapytania kontaktowego, natomiast użytkownik nie może bez ich podania zrealizować zamówienia lub wysłać zapytania kontaktowego. Rodzaj zbieranych danych można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych. Udostępnione przez użytkownika dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do realizacji umów i obsługi zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy dane użytkownika zostaną ograniczone pod kątem dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania przewidzianych przepisami prawa podatkowego i handlowego, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza powyższe zastosowania, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

 

3. Przekazywanie danych osobowych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO przekazujemy dane użytkownika firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od dostawcy usług płatniczych wybranego podczas procesu składania zamówienia przekazujemy zebrane w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych, którym powierzamy realizację zlecenia lub wybranemu serwisowi płatniczemu. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik założy u nich konto. W takim przypadku podczas procesu składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych za pomocą danych dostępowych. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług spedycyjnych

Jeśli w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO przekażemy jego adres e-mail wybranemu dostawcy usług spedycyjnych, aby dostawca mógł się nawiązać kontakt przed realizacją dostawy w celu złożenia powiadomienia lub uzgodnienia szczegółów.

 

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości w sposób opisany poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na podany poniżej adres kontaktowy. Po cofnięciu zgody usuniemy dane użytkownika przekazane w tym celu, o ile użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza powyższe zastosowania, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

 

DHL Paket GmbH

Sträßchensweg 10

53113

Bonn

 

4. Newsletter mailowy

Reklama mailowa z zapisem do newslettera

W przypadku zapisania się do naszego newslettera będziemy wykorzystywać dane wymagane w tym celu lub podane przez użytkownika oddzielnie na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, aby regularnie wysyłać mu nasz newsletter drogą elektroniczną.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres kontaktowy lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze. Po cofnięciu zgody usuniemy adres e-mail użytkownika, o ile nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza powyższe zastosowania, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszej polityce prywatności.

4.1. Korzystanie z usług dostawcy usług wysyłki newslettera „MailChimp“

Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem „MailChimp“, platformy do wysyłki newslettera należącej do dostawcy ze Stanów Zjednoczonych, Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, jak również ich dalsze dane opisane w kontekście niniejszych informacji, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może na podstawie własnych informacji wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów gospodarczych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby zwracać się do nich bezpośrednio lub przekazywać dane osobom trzecim.

Mamy zaufanie do niezawodności i bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa danych firmy MailChimp. MailChimp jest certyfikowany w ramach Porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych osobowych zwanego „Tarczą Prywatności„ i tym samym zobowiązany do przestrzegania wytycznych unijnych w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto zawarliśmy z firmą MailChimp „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych„. Jest to umowa, w ramach której MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych osobowych naszych użytkowników, do przetwarzania ich na nasze zlecenie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim. Polityka prywatności: https://mailchimp.com/legal/terms/

5. Wykorzystanie danych osobowych do przetwarzania płatności

Sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna

Aby umożliwić użytkownikom skorzystanie z opcji płatności Klarna, będziemy przekazywać firmie Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące zamówień. Dzięki temu Klarna jest w stanie ocenić, czy użytkownik może skorzystać z opcji płatności oferowanych przez firmę Klarna oraz dostosować opcje płatności do jego potrzeb. Ogólne informacje na temat firmy Klarna można znaleźć tutaj. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności firmy Klarna.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług płatniczych firmy Klarna, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO poprosimy o zgodę na przekazanie firmie Klarna danych niezbędnych do przetwarzania płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. Na terenie Niemiec kontrola tożsamości i zdolności kredytowej może zostać przeprowadzona przy pomocy tzw. wywiadowni gospodarczych wspomnianych w Polityce prywatności firmy Klarna.

Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności są wykorzystywane przez firmę Klarna do podjęcia ważnej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe. Może to oznaczać, że nie będziemy mogli zaoferować pewnych opcji płatności. Zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych można również w każdej chwili cofnąć w stosunku do firmy Klarna.

Zakup na raty

Przy wyborze metody płatności „zakup na raty“ i udzieleniu niezbędnej zgody na ochronę danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO dane osobowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi wymaganymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy płatności, kwota całkowita, numer faktury, podatki, waluta, data i godzina zamówienia) są przekazywane do naszego partnera Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium w celu przeprowadzenia tej metody płatności.

W celu weryfikacji tożsamości lub zdolności kredytowej klienta nasz partner przeprowadza kwerendy i uzyskuje informacje z publicznie dostępnych baz danych i agencji kredytowych. Dostawcy, od których na podstawie procedur matematyczno-statystycznych uzyskiwane są dane i ewentualnie informacje o zdolności kredytowej, jak również dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika po przekazaniu ich naszemu partnerowi Klarna GmbH są wymienieni w jego polityce prywatności, którą można znaleźć tutaj: https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności są wykorzystywane przez naszego partnera Klarna GmbH do podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Istnieje możliwość skontaktowania się z naszym partnerem Klarna GmbH w celu wyjaśnienia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Zgoda na przekazywanie danych udzielona w procesie składania zamówienia może być w każdej chwili wycofana, nawet bez podania przyczyn, ze skutkiem na przyszłość.

 

6. Integracja Trusted Shops Trustbadge

Aby wyświetlić nasz znak jakości Trusted Shops i zebrane oceny, a także zaoferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia, na niniejszej stronie internetowej zintegrowano znak jakości Trusted Shops Trustbadge.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w prowadzeniu optymalnego marketingu naszej oferty, nadrzędnych w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, jest oferentem znaku jakości Trusted Shops i usług reklamowanych za jego pomocą.

Przy każdym wywołaniu znaku jakości serwer sieciowy automatycznie zapisuje wyłącznie tzw. plik dziennika serwera, zawierający np. adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora żądającego dostępu (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Powyższe dane dostępowe nie są poddawane analizie i zostają automatycznie nadpisane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe zostaną przekazane Trusted Shops tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub wcześniej zarejestrował się w celu korzystania z nich. W takim przypadku zastosowanie znajdują postanowienia umowy zawartej między Trusted Shops a użytkownikiem.

 

7. Pliki cookie i analiza stron internetowych

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej, umożliwienia korzystania z określonych funkcji, wyświetlania odpowiednich produktów lub na potrzeby badania rynku stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty, nadrzędnych w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane automatycznie na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie podlegają usunięciu po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć zgodę na pliki cookie w określonych przypadkach lub ogółem. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Sposób ten opisany jest w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Zastosowanie usługi Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych

Niniejsza strona korzysta do analizy stron internetowych z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty, nadrzędnych w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Usługa Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Informacje automatycznie pobierane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej adres IP podlega skróceniu przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics zasadniczo nie zostaje powiązany z innymi danymi Google. Po realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z usługi Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

 

Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

 

Użytkownik może również uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Zamiast wtyczki do przeglądarki można także kliknąć ten link, aby uniemożliwić usłudze Google Analytics zbieranie danych na tej stronie w przyszłości. W tym procesie na urządzeniu końcowym umieszczany jest plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć link.

 

8. Reklama poprzez sieci marketingowe

Google AdSense

Nasza strona internetowa udostępnia przestrzeń reklamową zewnętrznym dostawcom i sieciom reklamowym za pośrednictwem Google AdSense. Reklamy te będą wyświetlane w różnych miejscach na niniejszej stronie. W ramach integracji usługi Google AdSense, firma Google ustawia dla wszystkich odwiedzających stronę tak zwany plik cookie DoubleClick.

Umożliwia to wyświetlanie reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowanego UserID, który jest wykorzystywany do określania zainteresowań na podstawie wizyt na tej stronie oraz innych stronach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów polegających na optymalnym marketingu naszej witryny, nadrzędnych w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Po realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z usługi Google AdSense dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google AdSense stanowi ofertę Google LLC (www.google.de).

Google LLC ma swoją siedzibę w USA. Dla tego państwa Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie adekwatności. Decyzję wydano w oparciu o Tarczę Prywatności UE – USA, w ramach której Google LLC posiada certyfikat. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list

Plik Cookie DoubleClick można wyłączyć, klikając w ten link. Ponadto o ustawieniach plików Cookie można dowiedzieć się ze strony Digital Advertising Alliance i wybrać właściwe ustawienia.

Google AdWords Remarketing

Korzystamy z usługi Google Adwords, aby reklamować niniejszą stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej Google instaluje tak zwany remarketingowy plik cookie, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowanego CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów polegających na optymalnym marketingu naszej witryny, nadrzędnych w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Po realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z usługi Google AdWords Remarketing dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dodatkowe przetwarzanie danych odbywa się tylko za wyraźną zgodą użytkownika na łączenie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w sieci. W tym przypadku, jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google podczas wizyty na naszej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać jego dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu wieloplatformowego. W tym celu dane osobowe użytkownika zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google AdWords Remarketing stanowi usługę Google LLC (www.google.de). Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Remarketingowy plik cookie można wyłączyć, klikając ten link. Ponadto o ustawieniach plików cookie można dowiedzieć się ze strony Digital Advertising Alliance i wybrać właściwe ustawienia.

Usługi Facebooka, Custom Audiences i usługi marketingowe Facebooka

W ramach naszej oferty online, ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i do tych celów używany jest tak zwany „piksel Facebooka“ sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku miejsca zamieszkania lub siedziby w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

Facebook jest certyfikowany w ramach Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. „Facebook ads“). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. interesują się określonymi tematami lub produktami, co ustalono na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. „Custom Audiences“). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnymi zainteresowaniami użytkowników i nie są dla nich uciążliwe. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja“).

Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach Zasad Facebooka dotyczących danych. W związku z tym ogólne wytyczne dotyczące wyświetlania reklam na Facebooku, w Zasadach Facebooka dotyczących danych: https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły na temat piksela Facebooka oraz sposobu jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych przez piksel Facebooka i wykorzystywania ich do wyświetlania reklam Facebooka. Aby ustalić rodzaje reklam wyświetlane na Facebooku można przejść do strony utworzonej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tabs=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, np. komputerach stacjonarnych czy urządzeniach mobilnych.

Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, odwiedzając stronę dezaktywującą Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo stronę amerykańską (https://www.aboutads.com/choices) lub europejską (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

9. Wtyczki społecznościowe

Używanie wtyczek społecznościowych Facebooka, Instagrama

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („pluginy“) z sieci społecznościowych.

W momencie wywołania strony naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, Google, Twittera lub Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka wywołała daną stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (łącznie z adresem IP użytkownika) przekazywane są przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy (ewentualnie do USA) i tam przechowywane. W przypadku zalogowania do jednego z serwisów, dostawcy mogą bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do profilu użytkownika w danej sieci społecznościowej. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to“ lub „Udostępnij“, odpowiednie informacje są również bezpośrednio przekazywane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje te zostaną również opublikowane w sieci społecznościowej i wyświetlone kontaktom użytkownika. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z optymalnym marketingiem naszej oferty, nadrzędnych w kontekście wyważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców usług, jak również możliwość kontaktu z nimi oraz prawa i możliwości użytkownika w zakresie ustawień w celu ochrony prywatności znajdują się politykach prywatności dostawców.

http://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

 

Aby zapobiec przyporządkowaniu przez portale społecznościowe danych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do profilu użytkownika w danym serwisie, należy przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się z danego serwisu. Istnieje też możliwość całkowitego wyłączenia ładowania się wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. poprzez bloker skryptów „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

10. Wysyłanie przypomnień o wystawieniu oceny przez e-mail

Przypomnienia o wystawieniu oceny ze strony Trusted Shops

Jeśli podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail firmie Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby mogła przesłać pocztą elektroniczną przypomnienie o wystawieniu oceny.

Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe podane poniżej lub bezpośrednio do Trusted Shops.

11. Usługi i treści osób trzecich

Poniżej przedstawiamy przegląd zewnętrznych dostawców i ich treści, wraz z linkami do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz, w zakresie już omówionym powyżej, możliwości sprzeciwu:

Czcionki zewnętrzne od Google, Inc.,https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Integracja czcionek Google Fonts odbywa się poprzez wywołanie serwera Google (z reguły w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Filmy na platformie „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Zewnętrzny kod interfejsu wyszukiwania Google (Google AJAX Search API), udostępniony przez zewnętrznego dostawcę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Uwagi dotyczące firmy Google, Inc.: Google jest certyfikowany w ramach Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

System oceny produktów od dostawcy Yotpo Ltd, David Khakhami 12, Tel Aviv, Izrael. Polityka prywatności: https://www.yotpo.com/privacy-policy/ (Yotpo Ltd. jest certyfikowany w ramach porozumienia UE-USA o Tarczy Prywatności, https://www.yotpo.com/privacy-shield/)

Nasz Live Chat od dostawcy Tidio Ltd. with its registered office in [220C Blythe Road, W14 0HH, London]. Polityka prywatności: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy

Zamówienie jest realizowane za pośrednictwem dostawcy usług „Billbee“ (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Nazwisko, adres i ewentualne inne dane osobowe są przekazywane firmie Billbee zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu realizacji zamówienia internetowego. Przekazywanie danych użytkownika odbywa się tutaj tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście konieczne do realizacji zamówienia. Polityka prywatności: https://www.billbee.io/datenschutz/

Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych osób trzecich (np. PayPal lub Sofortüberweisung), przebiega to na warunkach i zasadach ochrony danych osobowych odpowiednich podmiotów trzecich, które są dostępne na właściwych stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych.

 

12. Dane kontaktowe i prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika w zakresie określonym w tym przepisie;
  • zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych danych osobowych użytkownika lub ich uzupełnienia;
  • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika za pomocą pseudonimowanego, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku;

- z uwagi na względy interesu publicznego lub

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • zgodnie z art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, użytkownika jeżeli

- użytkownika kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych;

- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub

- użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania;

  • zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać udostępnione nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać ich przesłania innemu administratorowi;
  • zgodnie z art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz wycofania udzielonych zgód lub zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w naszej stopce.

 

********************************************************************

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, nadrzędnych w kontekście wyważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, z powyższego prawa można skorzystać w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje użytkownikowi wyłącznie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu.

***********************************************